brazyl.com.plCiekawostki › Czym jest próżnia?

Czym jest próżnia?

Jak wyglądają ? To urządzenia, które stosuje się do usuwania gazów za pomocą podciśnienia w zamkniętej przestrzeni. dzielą się za względu na rodzaj działania. Są więc objętościowe, strumieniowe, jonowo magnetyczne, molekularne, jonowo-sorcyjne i kondensacyjne. Osobie niewtajemniczonej takie nazwy mało co mówią.

To skomplikowane

Do najważniejszych parametrów pomp próżniowych wlicza się ciśnienie końcowe – to najmniejsze możliwe ciśnienie do uzyskania przez pompę. To także szybkość pompowania, która zależna jest od ciśnienia oraz wydajność. Ze względu na to jakie maksymalne ciśnienie panuje w wylocie pompy dzieli się je na te, które pracują przy ciśnieniu atmosferycznym. Drugim rodzajem są pompy wymagające uzyskania próżni wstępnej.

pompy próżniowe

Pompy próżniowe

Technika próżniowa stosowana w przemyśle jest w stanie wytworzyć podciśnienie do poziomu tak zwanej próżni średniej. Poziom próżni może być różny, jednak najczęściej wykorzystuje się do ich tworzenia pompy próżniowe lub próżniowe dmuchawy. Należy wyjaśnić czym jest w ogóle próżnica – to stan wysokiego rozrzedzenia gazu, który powstaje gdy ciśnienie jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne. Generalnie pod terminem „” rozumie się pustą przestrzeń, tak naprawdę w fizyce teoretycznej słowo to rozumie się jako najniższą możliwą energię. W fizyce doświadczalnej mówi się o kilku rodzajach próżni. Są to próżnie niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie, ekstremalnie wysokie, kosmiczne i absolutne.

Więcej na temat:

, , ,
Skutki problemów finansowych
Skutki problemów finansowych
Kryzys finansowy panujący od kilku lat w Polsce negatywnie wpłynął na liczne grono firm oraz przedsiębiorstw. Większość z nich zmuszona została do wprowadzenia planów oszczędnościowych. Pracodawcy, którzy nie radzą sobie z... (dalej...)
Uzależnienie od pompy
Uzależnienie od pompy
Można w dzisiejszym społeczeństwie zauważyć pewien rodzaj uzależnienia od pompy która zdominowała bardzo dużą część naszego życia. Właściwie wszędzie wykorzystujemy to czym jest taka technologia dzięki czemu możemy przyspieszyć... (dalej...)
Działanie służb w naszym kraju
Działanie służb w naszym kraju
W każdym państwie działają instytucje, które pomagają nam w ciężkich sytuacjach. Do nich zaliczymy policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Bez takich służb nie byłoby szans na funkcjonowanie państwa. Każdy odpowiedzialny... (dalej...)

Warto poczytać