pomoc

Udzielanie pomocy poszkodowanym
  • Udzielanie pomocy poszkodowanym
  • Poruszając się samochodem, każdy ma obowiązek posiadać apteczkę. W tej apteczce powinny znajdować się niezbędne rzeczy do udzielenia pierwszej pomocy. Między innymi opatrunki, plastry, chusty,... (dalej...)

Warto poczytać